Legalització – Cooperació

                         LEGALITZACIÓ

PERRUQUERIA 3 STILS  esta legalment constituïda i disposa de les següents normatives legals:

– Disposa de Prevenció i Riscos Laborals segons la Llei orgànica 31/1995 , de 8 de novembre.

–  Realitza la protecció de dades en virtut de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

–  Disposa de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent

–  Tots els col·laboradors estan inscrits a la Seguretat Social.

                          COOPERACIÓ

PERRUQUERIA 3STILS  disposa d’un conveni de col·laboració amb la empresa  ACASA per poder donar un servei de perruqueria a domicili a totes aquelles persones dependents, perquè així, puguin  disfrutar d’un augment de qualitat de vida.

 www.acasaserveis.com

Comments are closed.